Risk Bildirim Formu

 

Bu “Risk Bildirim Formu” Albcoin (Trader Technology Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş.) ile imzaladığınız/onayladığınız Kullanım Sözleşmesi'nin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, Kullanıcı’yı Albcoin tarafından sağlanan servisler aracılığı ile yapılacak yatırımlarda, yatırım ürünleri ile ilgili riskler hakkında aydınlatmak amacıyla oluşturulmuştur.

 

Risk Bildirim Formu’nda belirtilen risk gruplarından; Kripto Varlıkların alım-satımı ve transferi, Piyasa Riski, Likidite Riski, Yasal Risk, Cüzdan Riskleri, işlem yapacağınız Kripto Varlığa ilişkin özel riskler, uygulamadan kaynaklı riskler ile Kullanım Sözleşmesi'nde tanımlanan hizmetlerden kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir.

 

Kripto para piyasalarındaki değerler değişken olup anlık olarak hızla değişebilir. Kripto Varlıkların muhteviyatı gereği gerçekleştireceğiniz işlemleriniz sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Kripto Varlıklara ilişkin olarak, siber saldırı düzenlenmesi, çalınma, çeşitli güvenlik ihlallerinin yaşanması, piyasaya erişimin kısıtlanması, elektronik veya teknolojik arızalar yaşanması, network programının son bulması, geliştiricilerin projeden çekilmesi, kripto varlıkların değer kaybetmesi riskleri bulunmaktadır. Bu nedenle, Kullanıcı, işlem yapmaya karar vermeden önce, kripto para piyasasında karşılaşabileceğiniz riskleri anlamalı, mali durumunu ve sınırlamalarını dikkate alarak karar vermelidir.

 

Kripto Varlıklar dijital ortamda üretilmekte, işlem görmekte, transfer edilmekte olup, bir değerin dijital bir temsilidir. Ulusal para birimlerinden farklı olarak devletler veya resmi kurum/kuruluşlar tarafından tedavüle çıkartılmamakta, menkul kıymetlerden farklı olarak devletler veya resmi/özel kurum/kuruluşlar tarafından ihraç edilmemekte ve aksi bildirilmediği sürece arkasında dayanak varlık bulunmamakta, emtialardan farklı olarak fiziksel varlığı bulunmamaktadır. 

 

Kripto Varlıklar, genel olarak yasal düzenlenmesi bulunmayan, merkezi bir yapısı olmayan ve anonim bir düzen içerisinde birebir kişiler arasında gerçekleşen işlemler üzerine kurulu bir network üzerinde ve bütünlüğünü sağlamak amacıyla kriptografik yöntemlerle uçtan uca şifrelenmiş bir yapıda varlığını sürdürmektedir. 

 

Kripto Varlıkların işlem gördüğü ağın son bulması, geliştiricilerinin projeden çekilmesi, onaylayıcıların ağdan çekilmesi, Kripto Varlıkların değer kaybetmesi, Kripto Varlıkların ve/veya bunlara bağlı olarak yapılan işlemlerin herhangi bir devlet/resmi/idari otoriteler veya yasal merciler tarafından yasaklanması, tedbir uygulanması, engellenmesi gibi riskler bulunmaktadır. 

 

Kripto Varlık işlemlerinizde likidite garantisi yoktur. Bazıları oldukça likit olmasına karşın bazılarında işlem hacmi daha düşüktür. Likitidesi düşük olan piyasalar dalgalanmayı artırabilir. Albcoin, Platform’da işlem görebilecek bir kripto paranın alınıp satılacağı hakkında herhangi bir taahhütte bulunmamakta ve garanti vermemektedir. Herhangi bir zamanda talimatınızın konusunu oluşturan bir kripto para işlem listesinden silinir veya herhangi bir nedenle alım-satımda bu kripto para kullanılamaz hale gelirse, verilen talimat derhal kapatılacaktır.

 

Kullanıcı, kullanıcı hesabına erişim için kullandığı şifre ve/veya diğer bilgileri güvenlik bir şekilde korumak zorundadır. Ayrıca Kullanıcı, hesabının durumunu her zaman izleyebildiğinden emin olmalıdır. Zira her Kullanıcı, hesabının güvenliğinden tek başına sorumludur. Albcoin herhangi bir Kullanıcının hesabındaki pozisyonları izlemekle sorumlu değildir.

 

Albcoin, kendi takdirine bağlı olarak, dilediği anda ve dilediği süreyle listelenen Kripto Varlığa ilişkin piyasa performansını kısmen ve/veya tamamen engelleyecek veya önleyecek nitelikte tavan-taban fiyat uygulaması, zorunlu limit emri uygulaması, piyasa emirlerinin kapatılması, maksimum emir değeri sınırı gibi tedbirler alma ve uygulama hakkına sahiptir.

 

Kripto paraların elektronik cüzdanlara aktarılmasından tamamen Kullanıcı sorumludur. Kullanıcı ayrıca bu cüzdanlarla ilgili güvenlik önlemleri almaktan da sorumludur. Bir kripto paranın farklı bir Kullanıcıya ait kripto para cüzdanına aktarılması durumunda, Albcoin bu işlemden sorumlu tutulamaz; tüm sorumluluk yanlış aktarımı yapan Kullanıcı’ya aittir. Yine kripto paraların teknik özelliklerine göre transfer sırasında girilmesi gereken bilgilerin yanlış girilmesi nedeniyle gerçekleşen yanlış transferlerden de Kullanıcı sorumludur. Kullanıcı tarafından verilen işlem talimatları, yürütüldükten sonra iptal edilemez veya geçersiz kılınamaz. Talimatlara tabi hizmetler ile ilgili olarak Kullanıcı tarafından verilen talimatların yerine getirilmesinden doğan tüm sorumluluk yalnızca Kullanıcı’ya aittir.

 

Albcoin, Kripto Varlık alım-satım platformunu işletir ve yönetir ancak aksini belirtmediği sürece herhangi bir alım-satım emrinizde karşı taraf değildir, bu nedenle alım-satım yapacağınız Kripto Varlıkların tarafınızca belirlenen fiyatlardan veya uluslararası mecradaki fiyatlardan işlem göreceğini temin etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kripto Varlıkların alım-satım fiyatları Kullanıcıların kendi aralarında, kendi ihtiyaçlarına ve iradelerine göre bağımsız ve karşılıklı pazarlığa dayalı olarak gerçekleştirilmektedir, Albcoin 'nin herhangi bir fiyat garantisi veya taahhüdü bulunmamaktadır. 

Albcoin; Kripto Varlık alım-satım işlemlerinize sadece aracılık etmekte olup, herhangi bir Kripto Varlığın ihraççısı, işleticisi, yöneticisi veya herhangi bir şekilde hak sahibi değildir.

 

Albcoin 'nin, şüpheli bir faaliyette bulunduğunuz, yasalara veya Kullanım Sözleşmesi'ne aykırı davrandığınız yönünde makul bir şüphe duyması haline veya meşru nedenlerle; belirli bir süreyle veya süresiz şekilde kısmen veya tamamen hesabınızı dondurabilir, hesabınızda transferleri kısmen ve/veya tamamen engelleyebilir, hesabınızı kapatabilir, hesabınızda bulunan nakit, veya kripto varlıklarınıza tedbir uygulamak suretiyle kullanımını engelleyebilir. Bu halde, hesabınızda işlem gerçekleştiremez veya hesabınızdan transfer yapamazsınız. 

 

Yazılım ve internet bağlantı hatası dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, internet tabanlı bir alım satım sisteminin kullanılmasıyla ilişkili riskler mevcut olup, bu hususu bilmeniz önemlidir. Size sunulan Servis veya Hizmetleri kullanırken hangi nedenle olursa olsun karşılaşabileceğiniz iletişim arızalarından, kesintilerinden, hatalardan, aksaklıklardan veya gecikmelerden Albcoin sorumluluk kabul etmemektedir.

 

Ücretlerimiz ve komisyonlarımız Albcoin Platformunda belirtilmiştir. Lütfen, işlem yapmadan önce sizin için geçerli olan tüm masraf ve ücretler hakkında bilgi edinin. Kripto para transferleri iade edilemez, bu kapsamda Kullanıcı tarafından Albcoin'ye işlemler için ödenecek ücretler de iade edilemez.

 

Kullanıcı, kripto para ticaretinin veya kripto para değerindeki olası artış ve azalışların yürürlükteki yetkiler çerçevesinde vergisel sonuçlarını belirleme sorumluluğunu tek başına üstlenmektedir. Kullanıcılar, bu gibi yetki alanlarındaki ilgili vergi makamlarına verilecek tüm vergileri stopaj, tahsilat, raporlama, ödeme ve / veya havale etmekten tek başına sorumludur.