Kullanıcı Sözleşmesi

 

KULLANICI SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİLENDİRME METNİ

İşbu kullanıcı sözleşmesi ("Sözleşme") ve www.albcoin.com sitesinde ("Site" ya da "Websitesi") yer alan diğer kurallar, TRADER TECHNOLOGY BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından sunulan hizmetlerin şart ve koşullarını düzenlemektedir. Site’de yer alan tüm politika ve kurallar ile sair dokümanlar işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olarak, işbu Sözleşme’nin ekini oluşturmaktadır. İşbu Sözleşme, sizinle, Fulya Mahallesi Büyükdere Caddesi No:74 Torun Center Yatay Ofis 200 34394 Şişli/İstanbul adresinde yerleşik, 0859062318000013 MERSİS No.lu TRADER TECHNOLOGY BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (“Sağlayıcı” ya da “Tarafımız”) arasında, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. Tarafımıza ilişkin telefon ve kayıtlı elektronik posta adresi bilgilerine aşağıda yer verilmiştir: Sağlayıcı’nın telefonu: 0850 898 0 800

Sağlayıcı’nın kayıtlı elektronik posta adresi: info@albcoin.com

Hizmetlerimizi kullanmakla, işbu Sözleşme’nin tüm hüküm ve şartlarını kabul etmektesiniz.

Bu çerçevede, işbu Sözleşme hükümlerine tabi olarak, Tarafımızca sağlanacak hizmetler için sizden alınacak her türlü ücretin tür, oran ve tutarına ilişkin güncel bilgiler, Websitemizde https://www.albcoin.com açık ve anlaşılır bir şekilde yer almaktadır. Sağlayıcı’nın Site’nin ve Kripto Varlık’ların güvenliğine ilişkin almış olduğu önlemler ve uygulamakta olduğu güvenlik politikalarına ilişkin bilgilere www.albcoin.com adresinden ulaşabilirsiniz. Kullanıcı, kişisel hesabının güvenliğinden (kullanıcı adı, şifre, cep telefonu çaldırma, phishing ve benzeri e-dolandırıcılık ve hacklenme risklerine karşı) şahsen sorumludur. Kişisel güvenliğin ihlali durumunda Sağlayıcı’nın Websitesi ve Kripto Varlık saklamaya ilişkin uygulamış olduğu güvenlik önlem ve politikaları Kullanıcı için yeterli koruma sağlayamaz. Kullanıcı, kendi hatasından kaynaklı zarar ve ziyan nedeniyle Sağlayıcı’nın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını ve bu hususta, Sağlayıcı’yı gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Websitemiz üzerinden ve mobil platformumuz üzerinden hizmete sunduğumuz Kripto Varlık alım-satım platformu kapsamında sizlere Kripto Varlık alım-satım, transfer, takas ve saklama hizmetleri sağlanmaktadır. Sağlayıcı, bu Site’de gerçekleştirilen alım/satım işlemlerine konu Kripto Varlıklar’ın sahibi, ihraççısı veya satıcısı değildir. Sağlayıcı Kripto Varlıklar’ın güvenli, şeffaf, rekabetçi, etkin ve istikrarlı bir ortamda alınıp satılabilmesini ve bunlara ilişkin alım-satım emirlerinin eşleşme yoluyla gerçekleşmesini, alıcı ve satıcı arasındaki ödemelerin (takas) yapılmasını ve Kripto Varlıklar’ın güvenli şekilde saklanmasını sağlayacaktır. Kullanıcı’nın platformu kullanabilmesi için lisanslı ve güncel gerekli koruyucu yazılımlara, tarayıcıya ve işletim sistemine sahip olması gerekmektedir. Ayrıca, Kullanıcı, hesabına girişte İki Adımlı Kimlik Doğrulama (2FA) yapabilmek için Google Authenticator ve/veya bu amaçla kullanılabilen donanıma (Fido U2F) sahip olmalıdır. Sağlayıcı, Kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan Kripto Varlıklar’ın yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. Bu çerçevede Sağlayıcı, hiçbir surette alıcı ile satıcı arasındaki herhangi bir ihtilafa taraf olmayacak ve alıcı ve/veya satıcı, bu hususta Sağlayıcı’dan herhangi bir talepte bulunamayacaktır. İşbu Site kapsamında Sağlayıcı tarafından Kullanıcılara sağlanan hizmete ilişkin olarak Kullanıcılar ile Sağlayıcı arasında çıkabilecek uyuşmazlıklarda, Kullanıcıların, tüketici mahkemesine ya da tüketici hakem heyetine başvurma hakları saklıdır. Bu Site’de gerçekleştirilen alım/satım işlemlerine konu Kripto Varlıklar’ın fiyatı (i)finansal piyasalardaki dalgalanmalara, (ii) Kripto Varlık piyasalarındaki dalgalanmalara ve (iii)arz talep dengesine bağlı olarak değişebildiğinden ve bu husus Sağlayıcı’nın kontrolünde olmadığından, ayrıca Kripto Varlıklar’a ilişkin tüm işlemler, mahiyetleri gereği iptal edilemez ve geri döndürülemez nitelikte bulunduğundan, Kullanıcıların, Site’de gerçekleştirdikleri Kripto Varlık alım/satım ve transfer işlemleri kesindir, iptal edilmesi veya cayılması mümkün değildir. Sağlayıcı, Kripto Varlıklar’ın TL’ye çevrilerek Kullanıcıya ödenmesi hususunda herhangi bir garanti ve taahhüt vermemekte olup, talep halinde, Kullanıcıya ait Kripto Varlıklar’ı olduğu gibi Kullanıcı tarafından belirlenen cüzdana göndermekle yükümlüdür.

KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1. Taraflar 1.1. İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden oluşan ALBCOIN Kullanım Sözleşmesi (bundan böyle kısaca 'Kullanım Sözleşmesi' olarak anılacaktır), , “TRADER TECHNOLOGY BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ” Anonim Şirketi.” ile Site'ye üye olan “Kullanıcı” arasında, Kullanıcı'nın Site'ye elektronik ortamda üye olması anında, Site'de sunulan hizmetleri kullanırken karşılıklı hak ve yükümlülükleri belirtmek amacı ile düzenlenmiştir. 2. Tanımlar 2.1. TRADER TECHNOLOGY BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (ALBCOIN) Fulya Mahallesi Büyükdere Caddesi No:74 Torun Center Yatay Ofis 200 34394 Şişli/İstanbul adresli 0859062318000013 MERSİS Numaralı TRADER TECHNOLOGY BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 2.2. KriptoPara Kriptografik/şifreli olarak güvenli işlem yapmaya ve ek sanal para arzına olanak sağlayan dijital değerlere, kripto-para denir. Kripto-paralar, alternatif para birimidirler, dijitaldirler ve aynı zamanda sanal paradırlar. Kripto-paralar, merkezi elektronik paraların ve bankacılık sistemlerindekinin aksine, merkezi olmayan yapıdadırlar. Merkezi olmayan bu yapının kontrolü Blok-Zincir (BlockChain) işlem veri tabanları tarafından gerçekleştirilir. (Aralık 2016 tarihli SPK Raporundan alıntılanmıştır) 2.3. KriptoPara cüzdanı Sözleşme konusu bir kripto para’dır. KriptoPara adreslerinizi ve onların şifrelerini tutan bir bilgisayar dosyasıdır. KriptoPara adresler arasında transfer edilir. Transfer adresleri rastgele oluşturulan kriptografik açık anahtar eşleridir. Açık adresler harf ve sayı kullanılarak üretilen otuzun üzerinde karakterden oluşan dizilerdir. Albcoin adresleri “1” veya “3” ile başlar.

Örneğin: 1H4KKAu3FpWvQb3W1yWpYQV7nXGSsvCaFK

2.4. Kullanıcı Site'ye üye olan ve Site'de sunulan Hizmet'lerden yararlanan gerçek kişi

2.5. Site www.albcoin.com alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi

3. Hak ve Yükümlülükler 3.1. Şirket hizmetine bağlı tüm servislerin, alan adlarının, yazılım kodlarının, ara yüzlerinin, içeriklerinin, ürün incelemelerinin, videolarının, algoritmalarının, çizimlerinin, modellerinin, tasarımlarının ve diğer tüm fikri sınai hakların sahibi, (üçüncü partilerden sağlanan içerik ve uygulamalar hariç olmak üzere) TRADER TECHNOLOGY BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ’dir. Sunulan servislerin yazılım, tasarım ve telif hakları tamamen ALBCOIN 'ye aittir. Servislerin ve hizmetlerin, bununla bağlantılı sayfaların kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına, ayrıca tersine mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına hiçbir şekilde izin verilmemektedir.

3.2.1 Kullanıcı; hesabını ve haklarını üçüncü şahıslara devredemez, satamaz, kendi üyeliğini her ne nam ve ad altında olursa olsun başkasına kullandıramaz. Bu durumda ALBCOIN kullanıcının hesabını iptal etme, durdurma, askıya alma hakkına sahiptir. Kullanıcının kripto para varlıkları bu durumdan etkilenmez

3.2.2 Müşteri, ALBCOIN ile sürekli iş ilişkisi tesisinde ve yapılacak işlemlerinde kendi adına ve kendi hesabına hareket ettiğini, başkası hesabına hareket etmediğini, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket etmesi halinde, kimin hesabına hareket ettiğini, yetki durumumu ve hesabına hareket ettiği kişinin kimlik bilgilerini işlem yapılmadan önce ALBCOIN ’ye yazılı olarak bildirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3. Site’ye üye olurken verilen bilgilerin doğruluğundan ve gizliliğinden, ayrıca şifre ve kullanıcı adının korunmasından, başka kimselerle paylaşılmamasından kullanıcının kendisi sorumludur. Bu bilgilerin yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesi ve ALBCOIN servislerinin kullanılması halinde ALBCOIN hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

3.4. Site’nin, kullanıcının hatasından doğan veya doğacak, her türlü zarar ve/veya kayıplardan dolayı ALBCOIN yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları ve bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişilerin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.5. Kullanıcılar yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların hukuka aykırı işlem yapmalarının fark edilmesi halinde, ALBCOIN hiçbir şekilde sorumlu olmadığı gibi, ALBCOIN, her türlü hukuki yola başvurma ve gerekli güvenlik tedbirlerini alma, hakkına sahiptir.

3.6. Kullanıcıların Site üzerinde aldığı hizmetleri kullanarak yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. ALBCOIN 'nin hiçbir hukuki ya da idari sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.7. Kullanıcılar sitede hesap sahibi olmak için bir üye formu doldururlar. İşlem yapmak isteyen kullanıcıların kimlik ve adres bilgilerini belgelemek zorundadırlar. Aksi takdirde, ALBCOIN 'nin işlem yapmamak ya da hesabı durdurma hakkı tek taraflı olarak saklıdır.

3.8. ALBCOIN, işlemlerin şüpheli görülmesi halinde, kullanıcıların yaptıkları para transferlerini iade etme hakkına sahiptir.

3.9. Para yatırma işlemlerinin, Kullanıcı ile aynı ismin altına kayıtlı olan banka hesabından yapılması zorunludur.

3.10. ATM 'ler üzerinden kartsız bankacılık yöntemleri ile transfer yapılmamalıdır. Bu tip işlemlerin saptanması durumunda, ALBCOIN 'nin söz konusu transferleri iade etme hakkına sahiptir.

3.11. Para yatırma ve çekme işlemleri sürelerinde beyan edilen sürelerin dışında işlem yapılması durumunda ALBCOIN doğacak veya doğabilecek zararlar veya kayıplardan sorumlu değildir.

3.12. ALBCOIN reddettiği ve gerçekleştirmediği transferlerin iadesi için kimlik ibrazı ve transfer gerçekleştiren kişinin banka hesabı bilgisini isteme hakkında sahiptir.

3.13. ALBCOIN para yatırma ve çekme kurallarında değişiklik yapma hakkına tek taraflı olarak sahiptir. Para yatırma ve çekme kuralları, site üzerindeki yardım sayfalarında ve diğer sayfalarda bulunan uyarılar ve kuralların bütünüdür.

3.14. ALBCOIN destek hizmetlerini yalnızca info@albcoin.com e-posta adresi üzerinden sağlamaktadır. ALBCOIN bu e-posta adresi dışında bir yöntem ile kullanıcılarına destek hizmeti sağlamaz, destek yazışmalarında şifre sormaz, kullanıcılarından kripto para göndermeleri için bir kripto para adresi bildirmez. Bu husus bir tebliğ niteliğinde olup, ALBCOIN bahsi geçen e-posta adresi dışındaki bir adresten gönderilmiş bir e-posta sebebiyle kullanıcılarının uğradığı ya da uğraması muhtemel zarar ve kayıplardan sorumlu tutulamaz. Bu mailin dışında sadece müşteri hesap mutabakatlarda kullanılacak mail adresimiz ekstre@albcoin.com dur. Bu iki mail adresinin dışında mail adresi tarafımızca kullanılmamaktadır. Her türlü değişiklik ve irtibatlar info@albcoin.com üzerinden bildirilir.

3.15. Kullanıcılar kendi hesaplarının güvenliklerini sağlamak zorundadır. Tavsiye edilen güvenlik önlemleri:

3.15.1. Güçlü bir şifre kullanılması

3.15.2 Kullanıcı adı ve şifresinin kimseyle paylaşılmaması

3.15.3. Site’de kullanılan şifrenin yalnızca Site'de kullanılması

3.15.4. Site’ye her zaman “https” yoluyla bağlantı kurulması ve siteye girişlerde “https://www.albcoin.com” ya da "https://albcoin.com" adreslerinin kontrol edilmesidir.

Tarafımızca bildirilen güvenlik önlemleri, tavsiye niteliğinde olup, söz konusu güvenlik önlemleri alınmış olmasına rağmen, kullanıcının doğmuş ya da doğacak olan zararlarından ALBCOIN hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3.16. ALBCOIN bir kripto para alış satış platformudur. Site üzerinden kullanıcılar birbirlerine açık arttırma veya eksiltme yöntemi ile kripto para birimlerini alır veya satarlar. ALBCOIN bir aracı sitedir. Sitede oluşan fiyatları ALBCOIN belirlemez. Fiyatlarda olan değişikliklerden dolayı kullanıcıların zarar veya kayıplara uğramasından ve doğan ya da doğacak zararlardan ALBCOIN sorumlu tutulamaz.

3.17. ALBCOIN benzer alış satış platformlarından bağımsız bir şirkettir ve herhangi bir kuruluşun temsilcisi değildir. Kullanıcı tarafından ALBCOIN haricinde bir alış satış platformunda yapılan alış satış işlemlerinden ve bu işlemlerden doğan ya da doğacak zararlardan ALBCOIN hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3.18. Kripto para birimlerine yatırım yapmanın getirdiği belli başlı riskler vardır. Kullanıcılar işbu sözleşmenin kabul edilip onaylanması ile kripto para birimlerine yatırımının risklerini anladıklarını ve yatırımın sebep olduğu ya da olabileceği zarar ve ziyanlardan ALBCOIN 'yi sorumlu tutmayacaklarını beyan ve taahhüt ederler. Fiyat değişimlerinden oluşan kâr ve zararlardan kullanıcılar sorumludur. Kullanıcıların, bir kayıp ya da zarar yaşaması durumunda ALBCOIN 'den hiçbir hak talep edemezler.

3.19. ALBCOIN üzerinden satın alınan kripto paraların nasıl kullanıldığının, nereye ve ne amaçla transfer edildiğinin, bir suçta kullanılıp kullanılmadığının, teknik olarak takibi mümkün değildir. Kripto paraların kötüye kullanılmasından doğan ya da doğacak, kullanıcı ya da üçüncü kişilerin zarar ve kayıplarından, menfi veya müspet zararlarından ALBCOIN sorumlu tutulamaz.

3.20. Kripto para kullanımı ile ilgili yasal sorumluluklar ve vergi mükellefiyetlerinden kullanıcılar bizzat sorumludur. ALBCOIN , Kullanıcıların kazanç ve kayıplarından oluşan vergisel mükellefiyetlerinden sorumlu tutulamaz.

3.21. ALBCOIN , Kullanıcılar adına muhafaza edilen hesaplarda bulunan kripto paraların güvenliği için basiretli bir tüccar olarak azamı özeni göstermekle yükümlüdür. Kullanıcılara ait kripto paralar herhangi bir siber saldırıya karşı internet bağlantısı olmayan ortamlarda (cold storage) saklanır. Ancak ALBCOIN'nin tüm bu çabalarına rağmen yine de oluşabilecek hırsızlık / dolandırıcılık olaylarından dolayı ALBCOIN sorumlu tutulamaz.

3.22. Tüm tahsilat ve ödemeler, kimlik bilgileri teyit edilerek üyeliği kabul edilmiş kişinin kimlik bilgileri ile uyumlu bir banka hesabı vasıtasıyla yapılır.

3.23. Kullanıcıların 18 yaşından büyük olması zorunludur. 18 yaş kriteri, Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Nüfus İdaresi Sistemine göre belirlenmektedir. Kullanıcı işbu sözleşme kapsamında 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. ALBCOIN , herhangi bir nedenle sahibinin 18 yaşından küçük olduğunu tespit ettiği veya 18 yaşından küçüklerce kullanıldığından şüphe ettiği Kullanıcı hesaplarını ihbarsız olarak sonlandırma/askıya alma hakkına sahiptir. 18 yaşından büyük olduğunu taahhüt eden Kullanıcı, bildirdiği tüm bilgilerin doğruluğundan res’en sorumludur. ALBCOIN , Kullanıcı ile ilgili tüm işlemlerde bu beyana itimat eder ve buna göre davranır.

3.24. Her Kullanıcı, sadece bir Kullanıcı hesabına sahip olabilir. Kullanıcı Site'yi sadece işbu Sözleşme'de tanımlanan hizmetlerden faydalanılması amacı ile kullanabilir. ALBCOIN, aynı kişi tarafından kullanılan birden fazla Kullanıcı hesabı bulunması durumunda ilgili Kullanıcı hesaplarını ihbarsız olarak sonlandırma/askıya alma hakkına sahiptir.

3.25. ALBCOIN, işlemlerin teknik hatalardan dolayı, gerçekçi olmayan fiyatlardan gerçekleşmesi gibi durumlarda, sistemi düzeltmek ve doğru çalışmasını sağlamak adına, bu işlemleri iptal edebilir veya geri alabilir. İptal ve geri alma sırasında bu Kullanıcı hesapları dondurulabilir, eğer herhangi bir ödeme yapıldı ise haksız yapılmış ödemenin iadesi istenebilir, iade edilmemesi halinde ALBCOIN her türlü hukuki yola başvurma hakkına sahiptir. Bu tarz işlemlerden dolayı ALBCOIN sorumlu tutulamaz ve hak talep edilemez.

3.26. ALBCOIN , internet sitesinde oluşabilecek teknik arızalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kısa süreli yada uzun süreli teknik arızalardan dolayı doğrudan veya dolaylı olarak doğan ve doğabilecek hiçbir zarardan ALBCOIN sorumlu tutulamaz.

3.27. Kullanıcıların ALBCOIN ile sözlü ve yazılı iletişimde, saygısızlık ve hakaret içeren tavırları karşısında, ALBCOIN 'nin Kullanıcı hesabını dondurma, kapatma ve hukuki yollara başvurma hakkı saklıdır.

3.28. Müşterinin kriptoparayı başka bir kişiye transferi halinde, Müşterinin verdiği adresin hatalı olması halinde ALBCOIN 'nin zarar ve Ziya’ndan sorumluluğu bulunmamaktadır.

4. Ücretlendirme

4.1. ALBCOIN , Hizmet'lerle ilgili ücretleri Site'nin 'Komisyon' bölümünde ilan edecektir. Site’nin komisyon bölümüne www.albcoin.com/komisyonlar adresinden ulaşılabilmektedir. Ücretler, komisyon bölümünde ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacaktır. ALBCOIN ’nin ilan edilmek şartıyla, ücretleri anlık olarak güncelleme ve değiştirme hakları saklıdır.

4.2. ALBCOIN , her alış ve satış işlemlerinde kullanıcılarından kendi belirlediği bir oran üzerinden komisyon (hizmet bedeli) alma hakkına sahiptir. ALBCOIN, zaman zaman bu ücretler ve oranlar üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

4.3. ALBCOIN , her türlü kriptopara alım-satım işlemi ile sistem dışına transfer kullanıcılarından kendi belirlediği bir hizmet bedeli(komisyon) alma hakkına sahiptir. Kullanıcı, iş bu sözleşmenin kabul ve onaylanması ile, bu hizmet bedelinin alınmasını kabul etmiş sayılacaktır.

4.4. Gerçekleştirilen Kripto para transferleri ile işleme konu kripto paralar kesinlikle iade edilemez, dolayısıyla ALBCOIN tarafından tahsil edilen veya edilecek olan komisyon veya işlem ücretlerinin iadesi mümkün değildir ve kullanıcıların bu ücretlerin iadesini isteme hakkı bulunmamaktadır.

5. Gizlilik Politikası

5.1. İş bu sözleşmenin kullanıcı tarafından kabul ve onaylanması halinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması hakkındaki Kanundan doğan hak ve yükümlülükleri, ALBCOIN ile Kullanıcı karşılıklı olarak kabul edilmiş sayılacak ve Kanun kapsamına uygun olarak davranacaklarını kabul ve tahahhüt ederler.

5.2. ALBCOIN, Kullanıcıların şahsi bilgilerini (kimlik, fatura, adres, e-mail, telefon, faks, demografik bilgiler veya müşteri numarası vb.) yasal zorunluluklar veya kullanıcının açık rızası haricinde üçüncü şahıslara vermeyeceğini taahhüt eder.

5.3. Kullanıcıların vermiş olduğu bilgiler Kullanım Sözleşmesi’nde belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

5.4. ALBCOIN, kullanıcıların IP adreslerini, Site'ye erişim sağladıkları cihazların modellerini, işletim sistemlerini ve tarayıcı bilgilerini tespit etmekte ve kayıt altına almaktadır. ALBCOIN , bu kayıtları kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak, sistem ve kullanıcı hesap güvenliğini sağlamak, sahtecilik ile mücadele etmek ve kanuni yükümlülüklere uymak amaçları için kullanabilir.

5.5. ALBCOIN, sunmuş olduğu hizmetlerin ve servislerin daha efektif kullanılabilmesi amacıyla 3. Parti kurum ve kuruluşlarla çeşitli şekillerde iş birliği yapabilir. Bu işbirliği; reklam, sponsorluk, izinli pazarlama, veri paylaşımı ve yasal diğer ticari yöntemlerle olabilir. ALBCOIN, iletişim faaliyetlerinde, kanunların öngördüğü şekilde izinli iletişim / pazarlama yapacağını, kullanıcının isteği dışında iletişim yapmamayı, kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder.

5.6. ALBCOIN, Site içerisinde başkaca sitelere link(bağlantı) sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu 3. Partilerin reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını yayınlayabilir, Kullanıcıları bu formlar ve reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı 3. partilerin sitesine yönlendirebilir. ALBCOIN, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiç bir sorumluluk taşımamaktadır.

5.7. ALBCOIN, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar:

5.7.1. Kanun, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan yazılı hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,

5.7.2. ALBCOIN ’nin kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,

5.7.3. Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,

5.7.4. Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.

5.8. ALBCOIN , kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanıcıyı veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.

6. SORUMSUZLUK BEYANI

6.1. www.albcoin.com Site’si üzerinde sunulan her tür içerik, 3. Partilerden ve kamuya açık kaynaklardan toplanan verilerden oluşmaktadır. Tüm veriler, analizler, raporlar, istatistikler herhangi bir düzenleme veya yönlendirme olmadan bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş bir yazılım tarafından işlenmekte ve objektif olarak sunulmaktadır. ŞİRKET tarafından sunulan her türlü haber ve raporlar; sadece bilgilendirmeye ve tavsiyeye yöneliktir ve doğrudan çözüm, sonuç, hukuki görüş, politik ve sosyolojik araştırma bilgisi özelliği taşımamaktadır ve kesin doğruluğu garanti edilmemektedir. Veriler birbiriyle çelişkili veya tutarsız olabilir. Bu tür durumlarda ALBCOIN hiçbir sorumluluk üstlenmez.

6.2. ŞİRKET, KENDİSİ TARAFINDAN SUNULAN VERİ VE İÇERİKLERİN KULLANICI YOLUYLA HERHANGİ BİR KİŞİ VEYA KURULUŞ TARAFINDAN ELDE EDİLECEK SONUÇLARLA İLGİLİ OLARAK, HER TÜRLÜ TİCARETE ELVERİŞLİLİK, PERFORMANS, PAZARLANABİLİRLİK, BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DE DÂHİL OLMAK ÜZERE İSTER AÇIK İSTER ÖRTÜLÜ OLSUN, HİÇBİR ŞEKİLDE GARANTİ VERMEZ. TÜM İÇERİKLER KULLANICIYA “OLDUĞU GİBİ” SUNULMAKTADIR. ŞİRKET, İÇERİKLERİN KULLANILMASINDAN DOĞABİLECEK KÂR KAYIPLARINDAN YA DA MENFİ ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ. ŞİRKET, TARAFINDAN SUNULAN İÇERİKLERDE, HERHANGİ BİR KİŞİYE / KURUMA / ŞİRKETE / MARKAYA YAPILAN ATIF, BU KİŞİLERİN / KURUMLARIN / ŞİRKETLERİN / MARKALARIN PİYASA DEĞERLERİNE, ÇEŞİTLİ KRİTERLERDEKİ SIRALAMALARINA, MARKA DEĞERLERİNE ETKİ YAPACAK VEYA HİSSE SENETLERİNİN SATIN ALINMASINA, SATILMASINA VEYA ELDE TUTULMASINA YÖNELİK BİR TAVSİYE DEĞİLDİR.

7. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

7.1. Site’nin kullanımından doğan ve/veya yasal uyarıda yer alan koşul ve hükümlere ilişkin ve/veya bu Site ile bağlantılı olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda işbu Kullanım Sözleşmesi ve Türkiye Cumhuriyeti Hukuku esas olup, İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

8. Diğer Hükümler

8.1. ALBCOIN, savaş, olağanüstü hal, seferberlik, internet altyapılarının zarar görmesi, sabotaj gibi mücbir sebeplerin varlığı halinde kendine kusur atfedilmeyecek durumlarda, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirememesi hallerinde hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 8.2. Müşteri, ALBCOIN tarafından gönderilecek SMS, e-posta vb bilgilendirmelere onay verdiğini kabul etmiştir.

9. Sözleşme Değişiklikleri

9.1. ALBCOIN bu yasal uyarıda yer alan tüm koşulları ve hükümleri önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına tek taraflı olarak haizdir.

10. Yürürlük ve Kabul

10.1. Bu internet sitesinin herhangi bir sayfasına girerek, Kullanım Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Kullanım Sözleşmesi ALBCOIN tarafından Site üzerinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır.

10.2. Kullanım Sözleşmesi’nin şartlarını kabul etmeyen kullanıcıların Site’yi ve Site üzerinden sağlanan servisleri kullanmamaları gerekmektedir. Aksi halde doğmuş ya da doğacak olan zararlardan ALBCOIN sorumlu tutulamaz.